Deweloper

Osiedle „Szkolna Nowe Sady” jest inwestycją realizowaną przez Spółkę GRK NOVA Wychowałek i Wspólnicy Spółka Komandytowa, założoną przez Pana Grzegorza Wychowałka, Romana Dłużewskiego i Jakuba Michalaka.


Spółka została powołana w celu realizacji inwestycji Szkolna Nowe Sady, natomiast udziałowcy mają duże doświadczenie w realizacji projektów mieszkaniowych na rynku lokalnym – budynki mieszkalne przy ul. Narutowicza 64 oraz 84.

Generalnym Wykonawcą inwestycji jest firma Ventus R.Dłużewski J.Michalak Spółka Komandytowa, działająca od roku 2005 na budowlanym rynku lokalnym i krajowym, posiadająca doświadczenie w realizacji budynków mieszkaniowych oraz budynków użyteczności publicznej.

Inwestycja Szkolna Nowe Sady zostanie zrealizowana w oparciu o ustawę deweloperską, a co za tym idzie o szereg warunków stawianych Deweloperowi, gwarantujących bezpieczeństwo Klientów w ciągu trwania całego procesu budowlanego. Przewiduje się utworzenie otwartych rachunków powierniczych dla każdego z Klientów.